© 2016 - 2020 sif.sk • Created by Stingray Studio

Šéfredaktor magazínu FORM

post-sefredaktor-magazínu-form-001

Dušan Kochol v súčasnej dobe pracuje ako šéfredaktor časopisu FORM. Verí, že každá krajina disponuje určitým výnimočným talentom, ktorý výrazne tvaruje kultúrny charakter spoločnosti. Je to práve domáca tvorba, ktorá do veľkej miery odzrkadľuje našu národnú jedinečnosť. Magazín FORM sa podujal v zmesi ruchu spotrebného vkusu objavovať a vyzdvihovať dizajnérske talenty, ktorými disponuje Slovensko.post-sefredaktor-magazínu-form-002

Spoločnosť, história, náboženstvo, prostredie či politická a ekonomická situácia vytvárajú jedinečný tlak na kreatívny proces pri tvorbe dizajnu. Dve kľúčové kritériá, ktorými sú funkčnosť a estetika, spoločne s celkovým výsledkom autorovej práce, bývajú často veľmi silne ovplyvnené rozličnými faktormi domáceho prostredia: pôsobenie tradícií a súčasných svetových trendov, dôraz na individualitu a slobodu vyjadrenia, význam životného prostredia a vzhľadu regiónu, alebo samotný dopyt spotrebiteľa rôznych spoločenských vrstiev.post-sefredaktor-magazínu-form-003

post-sefredaktor-magazínu-form-004

post-sefredaktor-magazínu-form-005

sif.skdátum:14.05.2016

sif.skkategória:Ostatné

874