© 2016 - 2020 sif.sk • Created by Stingray Studio

Schôdzky s umením

21.4.2016


Schôdzka s umením na tému “Perspektívy vizuality vo svete zaplavenom fotografiami” sa konala 21.4.2016 o 17:00 v Galérii Profil v Stredoeurópskom dome fotografie.


Téma: PERSPEKTÍVY VIZUALITY VO SVETE ZAPLAVENOM FOTOGRAFIAMI


Moderátor:


Juraj Mojžiš (1938) je slovenský filmový a výtvarný teoretik, filmový architekt a scénograf. Je autorom viacerých knižných monografií o slovenských výtvarníkoch i filmároch. Za knižnú zbierku esejí Voľným okom II. získal Cenu Dominika Tatarku. Od začiatku 90. rokov do roku 2014 viedol interpretačný seminár na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave.post-schodzky- s-umenim-21-4-2016-001

Hostia:


Dušan Kochol (1983) v rodnej Bratislave absolvoval Školu úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, odbor Propagačné výtvarníctvo. Navštevoval fotografické kurzy na Central Saint Martins College of Art and Design a London College of Fashion. Svoje štúdium zavŕšil doktorandským titulom na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opave. Je zakladateľom a riaditeľom fotografického OFF_festivalu Bratislava a šéfredaktorom magazínu FORM. Svoju umeleckú tvorbu vystavoval galériách a múzeách v Európe, Ázii, Severnej i Južnej Amerike.post-schodzky- s-umenim-21-4-2016-002

Matúš Zajac (1971) získal vzdelanie na pražskej FAMU a VŠVU v Bratislave, kde sa venoval dokumentárnej fotografii v ateliéri docenta Ľuba Stacha. Pracuje na dlhoročných súboroch Podoby viery, Imigranti, Konfrontácie miest – Ázia a Portréty. Spolupracuje s vydavateľstvami a časopismi ako .týždeň, Vydavateľstvo Michala Vaška, Vydavateľstvo Kalligram, Dumont, PolyGram, BMG, AB40, Im Berlín, atď. Je zakladajúcim členom fotografickej skupiny Rovnými nohami a Združenia Phos. Je pedagógom žurnalistickej fotografie na katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity v Ružomberku a tiež na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Autorove fotografie uverejnené v časopise .týždeň boli ocenené v obrazovom editovaní prvým a tretím miestom v súťaži The best of Photojournalizm 2011. V roku 2011 vydal svoju prvú autorskú knihu Podoby viery, na ktorej pracoval 20 rokov. Žije a tvorí v Bratislave.post-schodzky- s-umenim-21-4-2016-003

post-schodzky- s-umenim-21-4-2016-004

Schôdzka s umením na tému “Perspektívy vizuality vo svete zaplavenom fotografiami”

sif.skdátum:28.04.2016

sif.skkategória:Ostatné

1142