© 2016 - 2020 sif.sk • Created by Stingray Studio

Projekt Presence/Absence


post-presence-absence-003

Výstavný projekt presence/absence predstaví tvorbu Maji Laurinen a Ivy Sýkorovej. Hoci vizuálny jazyk, akým sa autorky vyjadrujú, je rozdielny, ich práce spája akási fragmentárnosť výpovede a hra s divákom. Prácam oboch akoby niečo chýbalo a je len na divákovi ako a či dokáže pochopiť, vidieť a teda aj čítať príbeh a to, čo sa na prvý pohľad javí akoby tam ani nebolo.post-presence-absence-005
post-presence-absence-004

Spoločnou črtou v tvorbe autoriek je práca s pamäťou ako procesom, dynamickým mechanizmom zapamätávania, vybavovania a uchovávania informácií, s ktorými prichádzame do kontaktu. Zapamätávanie, ale aj vybavovanie často ovplyvňujú tzv. „spúšťače“ v konkrétnej situácii umožňujúce vybaviť si aj zdanlivo zabudnuté informácie, a tak sa udalosti, osoby a situácie, ktoré považujeme za neprítomné (zabudnuté) môžu v istých okamihoch na malý moment vynoriť z našej pamäti. Vizuálny jazyk autoriek je rozličný – Maijina tvorba je magicky tajomná, Ivina miestami surovo realistická.post-presence-absence-006

V Nitrianskej galérii ste si mohli pozrieť výstavný projekt presence/absence. Predstavuje tvorbu fotografiek Maiji Laurinen z Fínska a Ivy Sýkorovej z Bratislavy. Spoločnou črtou v ich tvorbe je práca s pamäťou ako dynamickým mechanizmom. Zapamätávanie, ale aj vybavovanie v mysli často ovplyvňujú tzv. „spúšťače“ – v konkrétnej situácii spôsobia, že sa z našej pamäti vynoria aj zdanlivo zabudnuté udalosti, osoby či situácie.Útržky z denníka Iva Sýkorová ukončila štúdium na katedre fotografie a nových médií na VŠVU. Pre výstavu nafotila súbor snímok na tému, ktorú si zadali s kolegyňou Maijou. “Fotky vypovedajú o pocitoch tridsiatnika, o takej prázdnote v živote. Dnes nie je jasná budúcnosť, ako to bolo kedysi, keď bolo nalinkované, čo a kedy sa má stať. Fotky odkrývajú môj depresívnejší pohľad na súčasný svet,” úprimne priznáva Sýkorová.post-presence-absence-007

Ivine fotografie približujú portréty ľudí, prírodu, majú dokumentačný charakter miest, udalostí a spomienok. “Snímky vznikali dlhšiu dobu, sú ako keby útržkami z denníka. Fotila som na cestách po Slovensku, Anglicku a Francúzsku.”post-presence-absence-008

Maija Laurinen je tiež absolventkou katedry fotografie a nových médií na VŠVU. Na výstave prezentuje tri videá. Pracuje v nich s vizuálnym jazykom, hrou so svetlom a princípmi ilúzie. Videá zaznamenávajú krátky okamih, spomienku na niečo, čo už pominulo, no zdanlivo akoby tu stále bolo.post-presence-absence-009
post-presence-absence-010

Hra s divákom Podľa kurátorky Alexandry Niczovej výstava stavia na dvoch hlavných momentoch. “Prvým je vnímanie podnetov, na ktoré sa pozeráme – či to, čo vnímane, je skutočne to, čo vidíme, a nielen výplod našej fantázie. Druhým je práca s pamäťou,” hovorí Niczová.post-presence-absence-011

“Hoci vizuálny jazyk autoriek je rozličný – Maijina tvorba je magicky tajomná, Ivina miestami surovo realistická – ich práce spája istá náznakovosť výpovede a hra s divákom. V prácach oboch akoby niečo chýbalo a je na divákovi, či dokáže vidieť a odhaliť to, čo absentuje. Je nútený vcítiť sa do týchto vecí a premýšľať o nich.”Zdroj: www.nasanitra.sme.sk
nitrianskagaleria.sk
www.vsvu.sk

sif.skdátum:28.04.2016

sif.skkategória:Ostatné

666