© 2016 - 2020 sif.sk • Created by Stingray Studio

No Man´s Land /Zem nikoho


Najnovší Junekovej projekt sa odvíja od tristného stavu monumentálneho komplexu, donedávna hojne navštevovaného najmä kultúrnou obcou – renesančného kaštiela v Moravanoch nad Váhom. Autorka kriticky reaguje na to, ako pôvodne utilitárna budova zmenila svoju funkciu a stala sa opusteným, až mýtickým priestorom. Prostredníctvom pomerne znepokojivých dokumentárne ladených fotografických záberov, konfrontuje diváka s bezútešnosťou absurdne zdevastovanej národnej kultúrnej pamiatky. Autentický prežitok umocňuje okrem využitia veľkého formátu fotografie aj samotná dômyselná inštalácia.post-zem-nikoho-001
post-zem-nikoho-002

Zaujme napríklad fotografický detail narezaného koberca vpasovaný do štvorcovej podlahy galérie, pod ktorým sa opticky odkrýva časť zachovalých dubových parkiet.post-zem-nikoho-003

Súčasťou inštalácie sú aj citácie zákona o záchove pamiatok. Ultimátny obsah jednotlivých paragrafov vyznieva vzhľadom na realitu bizarne až nezmyselne.post-zem-nikoho-004

Svojbytná videoprojekcia umiestnená v tmavej miestnosti, zobrazuje monochromatickú scenériu časti zanedbaného anglického parku. Statický loop–záber na dreviny chvejúce sa vo vetre vťahuje diváka priamo do tichej bezčasovosti. Zároveň v ňom vyvoláva pocit neurčitého znepokojenia.post-zem-nikoho-005

V tmavej časti miestnosti sú nainštalované aj 4 čiernobiele fotografie z rovnakého prostredia, na ktoré si divák musí posvietiť priloženou baterkou. Z tmy sa tak vynára detail neprikrášlenej reality. Fenomén “cenzúry”, “zneviditelnenia” evokuje nezáujem spoločnosti zaostriť na isté “bolestivé” miesta, a zároveň akcentuje autorkinu potrebu upriamiť na ne pozornosť.post-zem-nikoho-006

Okrem kritiky kultúrno-spoločensko-politických postupov, projekt charakterizuje aj silná osobná mytológia. Pôvodnú atmosféru priestoru predstavuje autorka videoanimáciou v slučke, vytvorenou z fotografií rodinného archívu, do ktorých výtvarne zasahuje. Vo výsledku tak umocňuje dojem osobnej spomienky a pocitu minulej bezstarostnosti, zároveň však aj dočasnosti a pominuteľnosti.post-zem-nikoho-007

Projekt No Man´s Land tvorí niekoľko svojbytných solitérov, ktoré spolu navzájom výborne komunikujú. Výstava s názvom No Man´s Land (z angličtiny Zem nikoho) slovenskej výtvarníčky Andrey Junekovej tematizuje fenomén schátralého renesančného kaštieľa v Moravanoch nad Váhom.

Projekt predstavuje výsledok jej niekoľkoročného záujmu, podporeného autorkinou osobnou angažovanosťou. Pomocou pomerne znepokojivých čiernobielych a farebných dokumentárne ladených fotografických snímkov konfrontuje diváka s bezútešnou, až absurdnou realitou tejto dnes opustenej, vandalmi a prírodnými živlami zdevastovanej kultúrnej pamiatky. Zaujíma ju najmä identita areálu, s ktorým sa identifikuje na základe svojej minulosti. Juneková ako vnímavá pozorovateľka analyzuje toto prostredie z dvoch uhlov. V prvom rade sa v nej otvárajú živé spomienky na chvíle, ktoré tu trávila s rodinou a blízkymi až do prahu dospelosti. V tomto zmysle pre ňu kaštieľ znamená privátny priestor, kde prežila špecifické zážitky a do ktorého je citovo zaangažovaná. Predstavuje akési “kúpele pre dušu”, miesto plné energie, ktoré ju v mnohom ovplyvnilo.post-zem-nikoho-009

Na druhej strane autorka prostredníctvom jednotlivých fotografických záberov prezentuje vyprázdnenú, chladnú, až anonymnú budovu bez nájomcov a obyvateľov. Starostlivo a citlivo vyberá miesta a zákutia, ktoré ju oslovujú. Samotné presvedčivo zachytené obrazy buduje len svojím okom. Napriek niekedy až bizarným kompozíciám snímky neobsahujú nič inscenované. Symptomatická pre jej zábery je aj pôsobivá a senzitívna práca so svetlom.post-zem-nikoho-010

Junekovej emocionálny prežitok je vystupňovaný kritikou súčasného stavu pamiatky, ku ktorému výrazne prispela spoločnosť. Prostredníctvom technicky precíznych záznamov ukazuje, ako sa konkrétne miesto kaštieľa za posledných sedem rokov premenilo na akýsi tajomný memoriál a mýtický priestor. V tomto kontexte je pre ňu objekt fotografií žalostným svedectvom doby a jej hodnôt. Výtvarníčka tak odkrýva aj ďalšie témy, ktoré sú pre jej tvorbu špecifické. Vo fotografických záberoch je prítomný smútok a osamotenie, motív relativity, smrti, konečnosti a zamýšlanie sa nad existenciálnymi otázkami súvisiacimi s plynutím času. Autorka kladie veľký dôraz rovnako na vizuálnu a technologickú stránku jednotlivých fotografických snímkov. Podčiarkuje ich samotnou výstavnou inštaláciou, ktorá je pre dopovedanie obsahového posolstva nemenej kľúčová. Finálnu výpoveď akcentuje umiestnením a komunikáciou jednotlivých komponentov. Hlavnú myšlienku ilustruje aj pomocou intermediálnych vstupov v podobe dvoch sugestívnych rozanimovaných videí a projekcie, v ktorej využitím niekoľkých autentických fotografií z detstva zároveň komparuje minulý a súčasný stav kaštieľa a jeho atmosféru. Expozíciu dopĺňajú takisto príznačné inštalácie, približujúce divákovi vzhľad, ako aj problematiku tohto komplexu.Zdroj: www.works.io

sif.skdátum:28.04.2016

sif.skkategória:Ostatné

991