© 2016 - 2019 sif.sk • Created by Stingray Studio

Často kladené otázky


Čo je to SIF?

SIF je skratka pre názov projektu “Súčasná inscenovaná fotografia”. Projekt „Súčasná inscenovaná fotografia“ vznikol za účelom prezentácie umeleckej tvorby na Slovensku. Pôsobenie fotografie na Slovensku je veľmi rozšírené a preto sme pozornosť upriamili na súčasnú inscenovanú fotografiu. Túto sekciu sme zvolili pretože ju pokladám za zlomovú pre Slovenskú umeleckú fotografiu. Zámerom je dať do pozornosti kvalitné fotografie a upozorniť na prednosti slovenskej umeleckej tvorby. Tento projekt má vznietiť záujem mladej generácie o tak zaujímavé médium ako je fotografia a tiež priniesť množstvo informácií o samotných predstaviteľoch, ich tvorbe a pôsobeniu na Slovenskej scéne. Aj napriek mnohým publikáciám je verejnosť, hlavne mladšia, málo informovaná. Čoraz menší záujem o knižnice či kníhkupectva nás privádza k myšlienke propagovania súčasného umenia cez internet. Naším záujmom je oslovovať ľudí a to cez vizuál, ktorí im je veľmi blízky.


Ako vytvoriť profil na tomto projekte?

V podstránke “Pre autorov”, nájdete celý postup a podmienky pre vytvorenie profilu.


Je vytvorenie profilu bezplatné?

Áno, vytvorenie profilu je bez poplatku.


Je potrebné mať vyštudovanú vysokú školu zameranú na fotografiu pre vytvorenie profilu?

Nie, podmienkou nie je mať vyštudovanú vysokú školu so zameraním na fotografiu, ale žiadateľ musí byť predstaviteľ inscenovanej fotografie na Slovensku.

Aktuálne na sif.sk máme

  • 6

    autorov

  • 3

    videorozhovorov

  • 21

    článkov