© 2016 - 2020 sif.sk • Created by Stingray Studio

Bohunka Koklesová

Login: koklesova

Nick: Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.

Meno: Bohunka Koklesová

E-mail: koklesova@vsvu.sk

Web:

O autorovi

Vyštudovala dejiny umenia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Od roku 1995 pôsobí na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde vedie Katedru teórie a dejín umenia. Špecializuje sa na dejiny a teóriu fotografie, zaujíma sa o vzťah umenia a politiky, analyzuje mediálny a oficiálny obraz slovenského štátu a obdobia takzvanej stalinskej éry. Venuje sa aj kurátorskej činnosti, pripravila množstvo výstav súčasnej slovenskej fotografie doma aj v zahraničí. Pôsobila vo viacerých medzinárodných komisiách posudzujúcich výtvarné umenie, v poslednom období bola členkou medzinárodnej poroty súťaže FOTO ROKA 2014 organizovanej Nadáciou VÚB. Odborne sa podieľa na dramaturgii festivalu Mesiac fotografie. V roku 2009 vydala knihu V tieni tretej ríše o oficiálnych fotografiách z obdobia vojnového slovenského štátu, taktiež dokončuje knihu o stalinskej ére.

Podoby súčasnej inscenovanej fotografie

Písať o podobách súčasnej inscenovanej fotografie na Slovensku je pomerne zložité. Ak opomenieme autorov inscenovanej fotografie tvoriacich už etablovanú súčasť dejín slovenskej fotografie (stredná a staršia generácia) a sústredíme sa na mladšiu generáciu autorov…

Viac...